Společnost AP2projekt s.r.o. jsem založil s Ing. Stanislavem Nováčkem v březnu 2011. AP2projekt s.r.o. provádí kompletní projektovou dokumentaci veškerých dopravních staveb (silnice, chodníky, parkoviště, cyklostezky, atd.) včetně všech potřebných průzkumů a měření nutných pro zhotovení těchto projektů. AP2projekt s.r.o. zároveň provádí veškerou inženýrskou činnost potřebnou pro vydání příslušných správních rozhodnutí nutných pro realizaci staveb dle našich projektů. Od dubna 2014 jsem jediným vlastníkem a jednatelem společnosti.

Michal Šlinc